Download 3-Heights PDF Analysis & Repair – Sửa chữa và khôi phục PDF bị hỏng

3-Heights PDF Analysis & Repair là phần mềm được sử dụng để để phân tích, sửa chữa và khôi phục nội dung của các tài liệu PDF bị hỏng. Nguyên nhân chính thường do lỗi tạo công cụ, bộ chuyển đổi và các ảnh hưởng khác như cố gắng chỉnh sửa thủ công, sao chép qua FTP mà không cài đặt chính xác, sự cố hệ thống trong khi tạo PDF, gián đoạn mạng, sao chép bị lỗi trên phương tiện quang học,…

3-Heights PDF Analysis & Repair

Phần mềm 3-Heights PDF Desktop Repair Tool sẽ phân tích các tài liệu PDF liên quan đến thông số kỹ thuật PDF và sửa chữa chúng theo chỉ định. Công cụ hỗ trợ trích xuất nội dung dễ đọc như hình ảnh hoặc đoạn trang từ các tài liệu không thể sửa chữa và lưu dữ liệu dưới dạng tài liệu mới. Phần mềm được đặc trưng bởi tốc độ cao, cơ chế toàn diện để phân tích và sửa chữa tương thích với một loạt các hệ điều hành đảm bảo chất lượng và mức độ dễ đọc của tài liệu PDF trong tất cả các quy trình kinh doanh.

Tính năng của 3-Heights PDF Analysis & Repair

 • Phân tích hoặc sửa chữa một hoặc nhiều Tài liệu PDF.
 • Đặt các tùy chọn phân tích, bao gồm: Các đối tượng, trang, dòng nội dung
 • Đặt các tùy chọn sửa chữa, bao gồm: Khôi phục các luồng dữ liệu, khôi phục phông chữ, bảng XRef, trang và khôi phục hình ảnh nếu không thể khôi phục trang
 • Hiển thị mô tả lỗi cho mọi thông báo, bao gồm: Loại (lỗi, cảnh báo, thông tin), Mã lỗi, Mô tả dựa trên văn bản, Số trang, Số lượng sự kiện
 • Đọc các tệp PDF được mã hóa.
 • Mã hóa tệp đã khôi phục và đặt cờ cho phép.
 • Đặt mức độ lỗi để xác định xem lỗi, cảnh báo hoặc thông tin đơn thuần có xảy ra hay không.
 • Đặt mức báo cáo để xác định thông báo nào sẽ được phát hành (lỗi, cảnh báo, thông tin).
 • Phân biệt giữa Sửa chữa (sửa các lỗi trong tài liệu) và Khôi phục (tạo lại tài liệu dựa trên thông tin rõ ràng còn lại).

Download 3-Heights PDF Analysis & Repair 6.17.1.3

Kích thước: 9 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD 

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Giải nén và thực hiện cài đặt phần mềm.
 • Thoát hoàn toàn sau khi cài xong.
 • Tiến hành chép file trong thư mục Crack vào thư mục cài đặt phần mềm
 • Hoàn tất cài đặt.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *