Download Aescripts BeatEdit 2.0.006 for Premiere Pro Pre-Activated – Phần mềm biên tập nhịp điệu âm nhạc

BeatEdit là phần mềm chuyên phát hiện nhịp điệu trong âm nhạc giúp tạo điểm đánh dấu cho chúng trong dòng thời gian Premiere Pro. Công cụ hỗ trợ tạo các chỉnh sửa tự động đồng bộ với nhạc hoặc quá trình chỉnh sửa thủ công.

Aescripts BeatEdit 2.0.006 for Premiere Pro Pre-Activated

BeatEdit cung cấp các điều khiển chi tiết để chọn các nhịp điệu bạn muốn làm việc. Bạn có thể chia nhỏ các nhịp để tạo ra các mẫu nhanh hơn và chọn các nhịp rất dễ dàng. BeatEdit cũng có thể tạo thêm các điểm đánh dấu tại các vị trí không phải là nhịp mà là các đỉnh khác có liên quan đến nhịp điệu của âm nhạc.

Tính năng của BeatEdit

  • Phát hiện nhịp đập mạnh mẽ, hiện đại
  • Tạo đánh dấu trình tự hoặc đánh dấu clip
  • Tương thích với chức năng Automate to Sequence trong Premiere Pro
  • Chỉ phát hiện các nhịp hoặc các đỉnh khác “có liên quan đến nhịp điệu” để có thêm sự thay đổi
  • Thao tác hàng loạt các điểm đánh dấu (tạo, di chuyển, xóa)

Yêu cầu hệ thống

Adobe Premiere: 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3

Download Aescripts BeatEdit 2.0.006 for Premiere Pro Pre-Activated

Kích thước: 5.2 MB

Link tải Drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Tải phần mềm về máy và giải nén với pass: loadnhanh.com
  • Cài đặt phần mềm
  • Copy thư mục com.mamoworld.BeatEditPr vào đường dẫn C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\
  • Chạy file Keys.reg chọn Yes -> OK
  • Hoàn tất cài đặt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *