Download Aescripts Springy FX v1.1 (Win/Mac) Pre-Activated

Springy FX là bộ công cụ đầu tiên từng được tạo cho After Effects hoàn toàn dành riêng cho chuyển động thứ cấp lắc lư.

Bộ công cụ bao gồm 9 công cụ, có sẵn dưới dạng các nút với một số biểu tượng gọn gàng, có thể được tổ chức dưới dạng hàng (bố cục ngang) hoặc cột (bố cục dọc, có hoặc không có nhãn).
Trong số 9 công cụ này, bạn sẽ tìm thấy:

  • 1 useful springy Parent constraint ;
  • 7 jiggling deformers (BendShearSquash & StretchJiggleBulgeTwist and Liquid) ;
  • 1 powerful springy Custom effect
Springy FX

Tương thích với

Hosts: After Effects: 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6

Download Aescripts Springy FX v1.1 pre-activated

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

1. Mở phần mềm AE và mở [File] – Script – Run Script File ở menu trên cùng và tìm đến SpringyFX – PE Installer.jsx. Sau đó đóng phần mềm AE

2. Sao chép file SpringyFX.jsxbin và thư mục SpringyFXassets vào thư mục Adobe After Effects CC \ Support Files \ Scripts \ ScriptUI Panels \

3. Mở cài đặt phần mềm AE, chọn để cho phép tập lệnh đọc, ghi và truy cập mạng. Edit -> Preferences -> General

4. Bạn có thể thấy tập lệnh SpringyFX trong menu Window

Chúc các bạn tải về và cài đặt thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *