Download Algorius Net Viewer 11.3 – Phần mềm quản trị và giám sát mạng

Algorius Net Viewer là một phần mềm toàn diện cung cấp giải pháp quản trị, giám sát, kiểm kê mạng máy tính ở mọi cấp độ. Phần mềm hỗ trợ cho các nhà quản trị viên mạng nhỏ, trung bình và mạng lớn có thể kiểm soát tốt và quản lý hiệu quả tài nguyên hay khắc phục sự cố nhanh chóng của các máy trạm và máy chủ.

Algorius Net Viewer 11.3

Algorius Net Viewer là một hướng dẫn viên về mạng máy tính, công cụ có thể hiển thị cơ sở hạ tầng mạng thuận tiện và điều hướng dễ dàng từ các phòng máy chủ, phòng học máy tính, trung tâm thương mại và văn phòng, các quận thành phố và các địa điểm khác theo cách minh họa. Và sẽ thông báo cho bạn về các lỗi không lường trước được của các thiết bị mạng, đồng thời cảnh báo về các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng xảy ra thực sự thông qua SMS, Skype, E-Mail và các thiết bị khác.

Tính năng của Algorius Net Viewer

 • Nhiều công cụ và tùy chọn khác nhau để giúp bạn chuyển hướng sơ đồ hệ thống mạng hiệu quả.
 • Cung cấp hơn 160 các thiết bị trong bộ sưu tập để tạo sơ đồ có thể đọc được mạng máy tính.
 • Hỗ trợ 100 nghìn thiết bị mạng được giám sát.
 • 15 phương thức thông báo đa dạng cho bạn biết về việc mở/tắt thiết bị hệ thống mạng, máy tính hoặc server cũng như lỗi tiềm ẩn.
 • Cung cấp 27 báo cáo mẫu cung cấp vè dữu liệu khách quan cho bạn.
 • Giám sát phân tán có thể thực hiện quét từ nhiều điểm khác nhau và sau đó tổng hợp các kết quả lại. 
 • Có thể kiểm tra khía cạnh bất kỳ của thiết bị, server hay PC: HTTP, FTP và các dịch vụ hệ thống mạng khác.
 • Trace Route được thiết kế thuận tiện và đơn giản hơn.
 • Hỗ trợ xuất các bản báo cáo ra nhiều định dạng khác nhau để sử dụng cho mục đích xử lý, thuyết trình hoặc phân tích.
 • Có thể sử dụng những phương thức ủy quyền Web-server sau: anonymous, basic, digest, integrated Windows, Negotiate (Kerberos/NTLM).
 • Và nhiều tính năng cải tiến khác,…

Download Algorius Net Viewer 11.3

Kích thước: 20 MB

Link tải Google drive Algorius Net Viewer 11.3: DOWNLOAD 

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Tải và giải nén tệp với pass trên.
 • Thực hiện cài đặt phần mềm.
 • Thoát cài đặt sau khi hoàn thành.
 • Chọn Stop NetViewer service
 • Copy file trong thư mục Crack vào thư mục cài đặt
 • Xóa file “NetViewer*.exe” trong thư mục cài đặt  “\assembly\”
 • Mở phần mềm và sử dụng key dưới đây để kích hoạt
  QWxnb3JpdXMgTmV0IFZpZXdlcnxCT0FSRDRBTEx8OTk5OXwwfDh8MjAxOTAxMDR8MjA5OTEyMzE=
 • Hoàn thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *