Download ANSYS Products 2021 Full – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

ANSYS Inc. là một trong những nhà phát triển hàng đầu của phần mềm CAE (Computer-Aided Engineering). Bộ này bao gồm các công cụ mô phỏng và phân tích các ngành khoa học kỹ thuật như điện từ, tĩnh điện, điện tử, cơ học chất rắn và chất lỏng, truyền nhiệt, động lực học,…

Các ngành trên được chia thành 2 nhóm chính:

 • Công nghệ mô phỏng: bao gồm các công cụ minh họa mô hình và phân tích mạnh mẽ
 • Công nghệ quy trình làm việc: được sử dụng để tương tác giữa các thành phần khác nhau và phân tích song song nhiều vấn đề

Tính năng của bộ phần mềm ANSYS Products 2021

 • Phân tích chi tiết các kỹ thuật khác nhau
 • Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM)
 • Thực hiện phân tích tuyến tính và phi tuyến tính kết hợp phân tích tĩnh và động
 • Phân tích các loại kết cấu khác nhau như cầu, đập, bể chứa,kết cấu thép hoặc bê tông
 • Có thể phân tích đồng thời như chất rắn và chất lỏng
 • Khả năng viết code và lập trình với ngôn ngữ trong phần mềm
 • Báo cáo dự án và lưu dưới dạng ảnh, video
 • Tương thích với các phần mềm thiết kế kỹ thuật và phân tích khác nhau như CATIA, Autodesk Inventor, SolidWorks, NX (Unigraphics), Solid Edge

Các chương trình của bộ ANSYS Products 2021

 • Mechanical Pro, Premium, Enterprise
 • CFD Premium and Enterprise
 • Mechanical CFD Maxwell 3D
 • ANSYS Mechanical Maxwell 3D
 • Mechanical CFD
 • HFSS
 • Siwave ANSYS
 • Maxwell
 • Q3D Extractor
 • Icepak

Yêu cầu cấu hình

 • Hệ điều hành: Windows 7, 8.1, 10 (64-bit), Windows Server 2008 R2, HPC Server 2008 R2 (64-bit), Server 2012 R2
 • RAM: từ 4GB
 • Đĩa cứng: từ 43GB

Download ANSYS Products 2021

Google drive đĩa 1 và 2: DOWNLOAD

Google drive đĩa 3: DOWNLOAD

Link tải Crack Only: DOWNLOAD 

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt ANSYS Products 2021 Full

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *