Download Chemstations CHEMCAD Suite 7.1.6 – Phần mềm mô phỏng quá trình hóa học

CHEMCAD là phần mềm kỹ thuật cho phép người dùng mua thêm các plugin và tính năng cho phần mềm, tùy thuộc vào nhu cầu của họ trong các ứng dụng công nghiệp và các quy trình cụ thể, nhờ bộ công cụ trực quan để mô phỏng một loạt các quá trình hóa học, khả năng nâng cấp CHEMCAD

Các công cụ trong bộ CHEMCAD Suite

  • CC-STEADY Style: mô phỏng quá trình hóa học bao gồm thư viện các thành phần hóa học, các loại nhiệt động lực học và các phương tiện để quản lý mô phỏng trạng thái ổn định bằng cách sử dụng các quy trình được kết nối với nhau ở phòng thí nghiệm và quy mô lớn hơn.

Lý tưởng cho: Người dùng muốn thiết kế các quy trình cụ thể trong môi trường ổn định hoặc đánh giá các quy trình hiện có.

  • CC-DYNAMICS: mô phỏng quá trình hóa học giúp tăng cường các mô phỏng ở trạng thái ổn định, làm cho phân tích động trở nên năng động, thuận tiện và thân thiện hơn với người dùng. Các khả năng của công cụ này là vô tận: chức năng kiểm tra, vòng lặp cài đặt PID, đào tạo người dùng và thậm chí cả các điều khiển phân tích quy trình trực tuyến và có tính năng cảm biến mềm.

Lý tưởng cho: Người dùng muốn thiết kế hoặc đánh giá động các quy trình.

  • CC-THERM: công cụ thiết kế và đánh giá các bộ trao đổi nhiệt như một phần mềm bổ sung riêng biệt. Công cụ này cho phép người dùng sử dụng một số tiêu chuẩn quốc tế cho các vật liệu khác nhau và thiết kế các bộ trao đổi nhiệt nhanh hơn và chính xác hơn. Phần mềm này bao gồm bộ chuyển đổi vỏ và ống, bề mặt và khung, không khí lạnh, hai ống. Các thiết kế chính xác thu được bằng phần mềm này dựa trên dữ liệu tính năng vật lý và cân bằng mờ.

Lý tưởng cho: Người dùng muốn xây dựng bộ trao đổi nhiệt của riêng họ hoặc thử nghiệm bộ chuyển đổi mà họ đã cung cấp. Nó cũng sẽ hữu ích cho những ai muốn đánh giá và đo lường các bộ chuyển đổi hiện có trong một môi trường mới và khác.

  • CC-SAFETY: công cụ mô phỏng mạng cho phép phân tích chính xác mạng đường ống. Cung cấp câu trả lời nhanh chóng và chính xác cho người dùng bằng cách sử dụng kết hợp các công cụ máy tính mới nhất.

Lý tưởng cho: Người dùng muốn thiết kế hoặc đánh giá mạng đường ống hoặc đảm bảo tính bảo mật của hệ thống hiện có.

Download Chemstations CHEMCAD Suite 7.1.6

Kích thước: 194 MB

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

  • Tải xuống phần mềm và giải nén
  • Chạy file cài đặt phần mềm, liên tục nhấn “Next”
  • Copy các file trong thư mục Crack và paste vào thư mục cài đặt phần mềm
  • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *