Download Code::Blocks 20.3 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

Code Blocks là môi trường lập trình tích hợp (IDE) miễn phí gồm nhiều công cụ như viết mã lệnh (Code Editor), chương trình sửa lỗi (Debugger), chương trình mô phỏng ứng dụng (Simulator), dành cho người dùng lập trình cơ bản ngôn ngữ C, C++ hay Fortran.

Tính năng chính Code::Blocks

 • Sử dụng Open Source GPLv3 hoàn toàn miễn phí
 • Viết trên nền C++. Không cần lib hay diễn giải ngôn ngữ
 • Mở rộng tính năng thông qua plug-in
 • Hỗ trợ đa nền tảng

Complier

 • Hỗ trợ nhiều Compiler như: GCC (MingW / GNU GCC), MSVC++, Clang, Digital Mars, Borland C++ 5.5, Open Watcom
 • Hệ thống build cực nhanh (không cần makefiles)
 • Hỗ trợ build song song (tận dụng CPU đa lõi)
 • Quản lý nhiều dự án đa mục tiêu.
 • Môi trường lập trình kết hợp nhiều dự án
 • Nhập MSVC project và workspace (không hỗ trợ Assembly Code)
 • Nhập Dev-C++ project

Debugger

 • Giao diện GNU GDB
 • Hỗ trợ thêm MS CDB (giới hạn tính năng)
 • Hỗ trợ điểm ngắt (breakpoint) toàn diện: Code breakpoints, Data breakpoints, Breakpoint conditions, Breakpoint ignore counts
 • Hiển thị biểu tượng và lập luận cho chức năng nội bộ
 • Hỗ trợ hiển thị hướng người dùng
 • Call stack.
 • Disassembly
 • Hủy bộ nhớ tùy chỉnh
 • Chuyển giữa các thread
 • Xem CPU register

Giao diện

 • Đánh dấu syntax, tùy chỉnh và mở rộng
 • Code folding cho C, C++, Fortran, XML và nhiều tập tin khác
 • Giao diện dạng tab tiện lợi
 • Hoàn thiện code
 • Class Browser
 • Chuyển 1 phím giữa file .h và .c/.cpp
 • Quản lý danh sách to-do của nhiều người dùng

Download Code::Blocks 20.3

Hướng dẫn cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *