Download DecSoft HTML Compiler 2021.42 – Chuyển đổi ứng dụng HTML thành các tệp độc lập

DecSoft HTML Compiler là phầm mềm hỗ trợ chuyển đổi các ứng dụng HTML hiện đại thành các tệp thực thi độc lập cho cả Microsoft Windows 32bit và 64 bit. Bằng cách sử dụng ứng dụng này, bạn có thể chuyển đổi thành các chương trình thực thi cho Windows với bất kỳ ứng dụng HTML hiện đại nào như sách điện tử, khảo sát, câu đố, tạp chí, bản trình bày, album ảnh và phòng trưng bày, trò chơi,…

Với một trình biên dịch dòng lệnh cùng môi trường trực quan, DecSoft HTML Compiler có thể biên dịch ứng dụng của mình từ dòng lệnh, đơn giản và nhanh chóng.

DecSoft HTML Compiler 2021.42

Tính năng của DecSoft HTML Compiler

 • Trình biên dịch HTML hiện đại, tạo ra các tệp thực thi độc lập cho Microsoft Windows.
 • Cung cấp phiên bản dòng lệnh để biên dịch hàng loạt.
 • Tài liệu ứng dụng hoàn toàn không được trích xuất vào máy tính.
 • Hỗ trợ trình biên dịch dòng lệnh ngoài môi trường trực quan.
 • Cung cấp khả năng viết tệp, thực thi chương trình, khám phá thư mục, v.v.
 • Unicode giúp cho cả tên và nội dung báo cáo.
 • Mã HTML của bạn có thể tương tác với ứng dụng của bạn.
 • Trình biên dịch HTML đa ngôn ngữ có thể hướng dẫn các vấn đề của chủ đề.
 • Các gói được bảo vệ bằng mật khẩu trong trường hợp bạn muốn.
 • JavaScript bên ngoài để tương tác với sách điện tử của bạn.
 • Và nhiều tính năng khác nữa,…

Download DecSoft HTML Compiler 2021.42

Kích thước: 680 MB

Link tải Google drive DecSoft HTML Compiler 2021.42: DOWNLOAD 

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Giải nén và cài đặt phần mềm.
 • Thoát sau khi cài xong.
 • Sao chép File Patched vào mục cài đặt phần mềm
 • Chạy File Patched với quyền “Run as admin” sau đó nhấn Patch
 • Chép File “index.html’ vào thư mục cài đặt phần mềm. Mặc định: x64: C:\Program Files\DecSoft\HtmlCompiler\About\en-US\ và x86: C:\Program Files (x86)\DecSoft\HtmlCompiler\About\en-US\
 • Hoàn tất quá trình cài đặt.

Video hướng dẫn cài đặt chi tiết DecSoft HTML Compiler 2021.42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *