Download Golaem Crowd 7.3.11 for Maya 2017 – 2022 – Plugin mô phỏng đám đông cho Maya

Golaem Crowd 7.3.12 cho Maya 2017-2022 là tên của một plugin thực sự mạnh mẽ và hiệu quả cho phần mềm Autodesk Maya. Theo đó, bạn sẽ sử dụng plugin này để mô phỏng và lập mô hình dân số. bạn sẽ mô phỏng và lập mô hình dân số mục tiêu của mình một cách thông minh và thực sự nhanh chóng với sự hỗ trợ của công cụ này trong phần mềm Maya.

Các tính năng của Golaem Crowd 7.3.12 cho Maya 2017-2022

 • Một plugin mạnh mẽ cho phép bạn tạo ra một quần thể thông minh và hiểu biết
 • Bạn có thể sử dụng plugin này một cách dễ dàng
 • Hưởng lợi từ mô phỏng và mô hình hóa thông minh với độ chính xác cao
 • Khả năng tạo và tạo quần thể rất cao lên đến 100.000 ký tự
 • Tránh lặp lại các công việc đã thực hiện để tạo nhân vật
 • Tiết kiệm thời gian bằng cách xây dựng một quần thể tự động của plugin này
 • Hưởng lợi từ các nhân vật như người, ngựa, côn trùng, xe đạp, rô bốt

Golaem Crowd 7.3.11 hỗ trợ trên các plugin nào?

 • Mtoa 3.0, 2.X
 • V-Ray For Maya 3.6X
 • V-Ray For 3ds Max 3.60.XX
 • Renderman Studio 21.3 & 21.4
 • Mental Ray 3.13.X
 • Redshift 2.5.64-71
 • 3Delight Studio Pro 11.0.XX & 12.X
 • Guerilla Render 1.4.4
 • Katana 2.5 and 2.6 from KtoA 1.1.5.1, 2.0.4 and RfK 21.6
 • Also supported (but must be manually installed):
 • Mtoa 1.4.X
 • Redshift 2.0.91-93

Link download Golaem Crowd 7.3.11 for Maya 2017 – 2022

Kích thước: 135 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt Golaem Crowd 7.3.11

 • Tải về và giải nén với mật khẩu: loadnhanh.com
 • Cài đặt Golaem Crowd tương ứng với phiên bản Maya
 • Vào thư mục [email protected], Chạy file rlm ra như hình dưới (lưu ý là không tắt rlm khi chạy Golaem)
 • Mở Maya, vào Menu Windows >>Settings/References >>Plugin Manager
 • Load plugin Golaem ra
 • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *