Download Ivy Generator 0.75 for 3DS MAX 2018 – 2021 – Video hướng dẫn cài đặt

Ivy Generator là một trong những plugin/Maxscript để tạo ivy’s cho 3Ds Max. Plugin này dựa trên chương trình tuyệt vời được tạo bởi  Thomas Luft Ivy Generator .

Plugin thực hiện tất cả công việc khó khăn đó là sự phát triển và tạo ra các mắt lưới thực tế của cây thường xuân, phần maxscript chỉ là giao diện người dùng, vật liệu và tạo tán xạ Corona.

Thông tin chi tiết sản phẩm: http://www.evvisual.com/ivy/

Ivy Generator 0.75:

  • Hỗ trợ tối đa năm 2021
  • Đa luồng Ivy đang phát triển
  • Tạo nhiều Ivy trong cùng một phiên
  • Thuật toán lá mới
  • Hỗ trợ lưới lá tùy chỉnh

Yêu cầu hệ thống

  • 3DMax 2018, 2019, 2020
  • Phiên bản: Plugin 0.75
  • Hỗ trợ tối đa 2021 Đa luồng

Download Ivy Generator 0.75 for 3ds Max 2018-2021

Kích thước: 409 KB

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

Để theo dõi các thao thác thực hiện cài đặt một cách trực quan nhất, bạn hãy tham khảo video hướng dẫn duwois đây nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *