Download JetBrains Rider 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

JetBrains Rider là một .NET IDE đa nền tảng dựa trên nền tảng IntelliJ và ReSharper. Rider hỗ trợ nhiều loại dự án .NET như NET Framework, .NET Core đa nền tảng mới và các dự án dựa trên Mono. Điều này cho phép người dùng phát triển một loạt các ứng dụng bao gồm ứng dụng máy tính để bàn .NET, dịch vụ và thư viện, trò chơi Unity, ứng dụng Xamarin, ứng dụng Web ASP.NET và ASP.NET Core. 

JetBrains Rider 2021.1

Rider chạy trên nhiều nền tảng: Windows, macOS, Linuxcung và cung cấp hơn 2000 kiểm tra mã trực tiếp, hàng trăm hành động ngữ cảnh và tái cấu trúc, đồng thời kết hợp chúng với các tính năng IDE vững chắc của nền tảng IntelliJ. Rider được thiết kế để hoạt động nhanh và nhạy cũng như chạy và gỡ lỗi nhiều thời gian chạy hiệu quả.

Tính năng của JetBrains Rider

 • Rider có hơn 2.200 kiểm tra mã trực tiếp, với các bản sửa lỗi nhanh tự động để giải quyết các vấn đề được phát hiện riêng lẻ hoặc hàng loạt. 
 • Chuyển đến bất kỳ tệp, loại hoặc thành viên nào trong cơ sở mã, nhanh chóng tìm thấy các cài đặt và hành động. 
 • Cho phép mở, chỉnh sửa, xây dựng, chạy và gỡ lỗi tất cả các ứng dụng .NET
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ được sử dụng trong phát triển .NET, bao gồm C #, F #, VB.NET, ASP.NET (cả ASPX và Razor view engine), XAML, XML, JavaScript,…
 • Hơn 60 tái cấu trúc của ReSharper có sẵn và hơn 450 hành động ngữ cảnh đều có ở đó. 
 • Đổi tên, trích xuất các phương thức, giao diện và lớp, di chuyển và sao chép các loại, sử dụng cú pháp thay thế và hơn thế nữa.
 • Trình chỉnh sửa phong phú có các loại mã hoàn thành và mẫu mã khác nhau, tự động chèn dấu ngoặc nhọn phù hợp và chỉ thị nhập, chú giải công cụ thông tin nhanh.
 • Bao gồm hỗ trợ cho Git, Subversion, Mercurial, Perforce và TFS.
 • Làm việc với SQL và Cơ sở dữ liệu mà không cần rời khỏi Rider Kết nối với cơ sở dữ liệu, chỉnh sửa lược đồ và dữ liệu bảng, chạy truy vấn và thậm chí phân tích bố cục bằng sơ đồ UML.
 • Tạo nhiều cài đặt gỡ lỗi, đặt và quản lý điểm bắt đầu và điểm dừng, bước lên và đi ra, chạy con trỏ, đặt đồng hồ và đánh giá các cụm từ.
 • Và nhiều hơn thế nữa,…

Download JetBrains Rider 2021.1 Win/Mac OS

JetBrains Rider 2021.1 cho Windows

Kích thước: 732 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải File Crack: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

JetBrains Rider 2021.1 cho Mac OS

Kích thước: 897 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải File Crack: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Giải nén phần mềm vừa Download.
 • Chạy file JetBrains.Rider-2021.1.1 để cài đặt, cứ nhấn Next liên tiếp là được
 • Vào thư mục Crack JetBrains BetterIntelliJ v1.20
 • Chạy file Block Host nhấn Run Administrator chạy với quyền Admin
 • Chép file BetterIntelliJ-1.20.jar vào ổ đĩa C:\
 • Mở phần mềm JetBrains Rider chọn phiên bản thử nghiệm “Evaluate for free“ rồi nhấn Evaluate >> Continue để vào phần mềm
 • Sau đó, bạn vào phần mềm chọn Menu File => Settings => Plugins
 • Chọn “Configure” và chọn Install Plugin from Disk
 • Nhấn chọn file BetterIntelliJ-1.20.jar trong ổ C (nhấn 2 lần mới cài được), như hình bên dưới:
 • Nhấn Apply, không khởi động lại JetBrains Rider
 • Vào menu Help-> “Edit Custom VM Options…”
 • Thêm dòng -javaagent:c:/BetterIntelliJ-1.20.jar ở phía cuối
 • Khởi động lại phần mềm JetBrains Rider
 • Vào menu Help => Manager Licenses => Add New License => chọn Activation Code và nhập Code trong file text có trong thư mục JetBrains_BetterIntelliJ_v1.20
 • Cài đặt thành công!

Video hướng dẫn cài đặt chi tiết JetBrains Rider 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *