Download Kutools for Excel 23.00/Word 10.0 – Plugin hỗ trợ Word/Excel

Kutools for MS Word là plugin dành cho phần mềm Word, giúp rút ngắn thời gian làm việc bao gồm các công cụ như đổi tên tài liệu, sao chép, nhập tiêu đề,… Thực tế, Kutools đã đơn giản hóa các tác vụ bạn thường xuyên sử dụng trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều.

Kutools for Excel 23.00
Kutools for Word 10.0

Phần mềm tương thích

 • Office: Excel/Office 2007, 2010, 2013, 2016 và 365 (32 bit/64 bit)
 • Windows: Windows 7, 8, 8.1, 10, XP, Vista, Server 2003, 2008 và 2012

Tính năng chính của Kutools

 • Chụp ảnh tài liệu
 • Thêm các tài liệu khác vào các nhóm yêu thích để truy cập nhanh hơn
 • Dễ dàng đổi tên tài liệu
 • Sao chép tất cả các tài liệu đang mở
 • Mở vị trí của tài liệu hiện tại mà không cần tìm kiếm trong Explorer
 • Thêm các dấu trang khác nhau vào các phần khác của tài liệu Word
 • Nhập văn bản tạo sẵn trong các phần khác nhau
 • Lựa chọn nâng cao: số trang chẵn/lẻ, chọn tất cả các bảng, chọn tất cả hình ảnh
 • Chuyển đổi bảng thành văn bản, chuyển đổi chú thích thành văn bản thường
 • Thêm tiêu đề vào trang, bảng, hình dạng
 • Quản lý nâng cao
 • Tìm kiếm nhanh giữa các tài liệu Word
 • Tùy chọn đóng tài liệu theo nhiều cách: đóng tất cả hoặc trừ tài liệu đang làm việc
 • Thay đổi kích thước tổng thể của hình ảnh trong tài liệu hoặc hình ảnh được chọn dựa trên tỷ lệ %

Download Kutools for Excel 23.00/Word 10.0/Outlook 14.0

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Tải xuống công cụ và giải nén
 • Chạy file Setup để bắt đầu cài đặt
 • Vào thư mục crack, chạy file KutoolsTrialReset bằng quyền Admin để kích hoạt bản quyền
 • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *