Download MagiCAD 2019 for AutoCAD 2016-2019 / Revit 2016-2019 – Phần mềm thiết kế công trình dân dụng

Progman đã phát hành Sơ đồ MagiCAD cho Revit và AutoCAD, một giải pháp phần mềm mới để tạo sơ đồ sơ đồ đồng bộ hóa hoàn toàn và kết nối dữ liệu với các dự án thiết kế Cơ, Điện và Hệ thống ống nước (MEP). MagiCAD Sche Scheme là phần mềm đầu tiên cho đến nay cho phép đồng bộ toàn diện và truyền dữ liệu giữa các giản đồ và mô hình Revit trong thiết kế MEP. 

Download MagiCAD 2019 for AutoCAD 2016-2019 / Revit 2016-2019

Sơ đồ MagiCAD cung cấp các công cụ để liên kết các ký hiệu hoặc đường thẳng trong bản vẽ giản đồ với các thiết bị tương ứng trong mô hình, cho phép đồng bộ hóa các giá trị tham số giữa sơ đồ và mô hình. Khi các giá trị thuộc tính được đồng bộ hóa giữa các ký hiệu và thiết bị, có thể đảm bảo rằng tất cả dữ liệu luôn được cập nhật trong suốt quá trình của dự án tòa nhà dưới dạng sơ đồ, bản vẽ sơ đồ, lịch trình, v.v. 

Người dùng có thể cấu hình và chọn các tham số được đồng bộ hóa và cũng có thể xác định hướng của luồng thông tin, từ bản vẽ giản đồ đến mô hình hoặc ngược lại. Người dùng có thể bắt đầu vẽ sơ đồ với mức độ chi tiết liên quan đến sản phẩm thấp. Sau khi mạng được mô hình hóa và tính toán, có thể dễ dàng chuyển các kết quả tính toán cùng với ví dụ mã vị trí thiết bị từ mô hình sang bản vẽ giản đồ. Điều này giúp bạn dễ dàng thêm các thẻ chứa thông tin chi tiết hơn, chẳng hạn như nhiệt độ hệ thống, vào bản vẽ sơ đồ mà không cần làm thêm thủ công. Với Sơ đồ MagiCAD, việc cài đặt ký hiệu và vẽ đường rất dễ dàng, vì người dùng có thể cài đặt các ký hiệu và nhóm ký hiệu do người dùng xác định chỉ bằng cách kéo và thả chúng vào bản vẽ sơ đồ từ bảng công cụ.

Tính năng của MagiCAD

  • Cho phép thiết kế mẫu mã và tiện nghi.
  • Thiết kế giao diện đơn giản và dễ sử dụng.
  • Tạo thiết kế thiết kế phức tạp.
  • Cung cấp tích hợp liền mạch.
  • Hỗ trợ kết xuất chất lượng cao.

Yêu cầu cấu hình

  • Windows 7/ 8.x / 10
  • Autodesk AutoCAD 2016-2019 , Autodesk Revit MEP 2016-2019

Link download MagiCAD 2019 for AutoCAD 2016-2019 / Revit 2016-2019

Kích thước: 52 MB

MagiCAD 2019 for AutoCAD 2016-2019 (Google drive): DOWNLOAD

MagiCAD 2019 for Revit 2016-2019 (Google drive): DOWNLOAD

Pass giải nén nếu có: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Tải file dowload và giải nén với pass là loadnhanh.com.
  • Đọc file Readme đi kèm để cài đặt.

Video hướng dẫn video cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *