Download Motion Mosaic 1.0 for After Effects | Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Motion Mosaic là một plugin tổng hợp dành cho After Effects, Motion Mosaic là phần mềm tạo ra chuyển động mosaic bằng cách sử dụng các layer chuyển động và layer biểu tượng. Layer biểu tượng thường là ảnh tĩnh hoặc ảnh động có độ phân giải và độ dài đa dạng, còn layer chuyển động là các layer được sử dụng trong việc ánh xạ.

Motion Mosaic hoạt động bằng cách tạo ra nhiều bản sao mosaic sau đó sắp xếp chúng theo độ chói điểm ảnh tương ứng với các layer chuyển động, độ sáng điểm ảnh càng cao thì độ xoay và chia tỷ lệ của các layer biểu tượng càng hoàn thiện. Điều đặc biệt của phần mềm này phải kể đến đó chính là tính năng cân bằng ảnh động trong các layer biểu tượng một cách ngẫu nhiên bằng cách dùng một giá trị thời gian ngẫu nhiên và nhiều đơn vị đo lường. 

Tương thích

  • Adobe After Effects (Version CS6 hoặc cao hơn, bao gồm CC) 64 bit

Link download Motion Mosaic 1.0 for After Effects

Kích thước: 3 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén nếu có: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt Motion Mosaic 1.0 for After Effects

  • Chép file vào C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects XXXX\Support Files\Plug-ins.
  • Mở After Effects, chọn vào menu Effect->Richard Rosenman->Motion Mosaic.

Hoàn tất, Plugin đã được kích hoạt sẵn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *