Download PaperCut 19.2.2 – Phần mềm quản lý in ấn giấy

PaperCut Ɩà một phần mềm hữu ích ѵà hiệu quả để quản lý, chia sẻ ѵà khả năng in hạn ngạch giữa những người dùng. Phần mềm hỗ trợ tính năng cao cấp như tài khoản popup, chia sẻ tài khoản, lọc dữ liệu in dựa vào thuộc tính của tài liệu, tiếp hợp LDAP. Phần mềm được sử dụng rộng rãi cho các mạng cục bộ nơi một hoặc nhiều máy in được chia sẻ giữa những người dùng khác nhau.

PaperCut 19.2.2

Với phần mềm PaperCut 19.2.2 này, bạn sẽ toàn quyền kiểm soát quá trình sử dụng giấy ѵà quá trình in ấn, bạn có thể dễ dàng xem số lượng trang in ѵà thông tin chi tiết về bản in c̠ủa̠ người dùng. Người dùng đã tiêu thụ bao nhiêu giấy bao nhiêu bản in trong một khoảng thời gian nhất định ѵà các thông tin thống kê khác sẽ được chương trình này cung cấp một cách chi tiết cho người dùng.

Tính năng của PaperCut 19.2.2

  • Giám sát ai đang in cái gì: Xem có bao nhiêu trang đang được in bởi ai, nội dung gì và khi nào.
  • Thay đổi hành vi của người dùng: Khuyến khích ý thức tiết kiệm giấy và mục đích in ấn của người dùng, góp phần cải thiện môi trường.
  • Chỉ định hạn ngạch hoặc ngân sách: Phân bổ hạn ngạch hoặc ngân sách cố định cho người dùng, phòng ban hoặc nhóm của bạn.
  • Tăng bảo mật tài liệu: Theo dõi nguồn gốc hoặc lưu trữ nội dung bằng cách sử dụng chữ ký số và watermarking.
  • Đơn giản hóa in ấn di động và BYOD: Cho phép người dùng in từ bất kỳ thiết bị di động nào của BYOD hoặc thiết bị di động.

Download PaperCut NG 18.0.5.43343 / MF 19.2.2.53440

PaperCut NG 18.0.5.43343

Link tải Google drive: DOWNLOAD 

Pass giải nén: loadnhanh.com

PaperCut MF 19.2.2.53440

Link tải Google drive: DOWNLOAD 

Pass giải nén: loadnhanh.com

Video hướng dẫn chi tiết cài đặt PaperCut 19.2.2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *