Download Pose2Pose 1.1.0 – After Effect Plugin

Pose2Pose là một hệ thống gian lận trên khuôn mặt. 

Download Pose2Pose 1.1.0 – Facial Rigging Sytem – After Effect Plugin

Đó là kịch bản tốt nhất để gian lận miệng, mắt, lông mày và nhiều thứ khác. Nhờ cần điều khiển đi kèm, bạn có thể dễ dàng tạo giàn đầu 2,5D. Trong khi tùy chọn ‘Tư thế phối cảnh’ nâng cao cung cấp cho giàn của bạn thêm kích thước.

Pose2Pose và nhiều công cụ của nó giúp tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn.

Được hỗ trợ: After Effects CS6 và mới hơn

Một giấy phép cấp cho một người dùng quyền sử dụng Pose2Pose

Tương thích

  • After Effects: CS6 trở lên

Link download Pose2Pose 1.1.0

Kích thước: 1.6 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Bước 1: Tải file theo link hướng dẫn ở trên 
  • Bước 2: Copy file Pose2Pose.jsxbin vào đường dẫn C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects CC XXX\Support Files\Scripts\ScriptUI Panels.
  • Bước 3: Hoàn tất cài đặt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *