Download PTC Mathcad Prime 6 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

PTC MathCAD là một phần mềm lý tưởng trong việc thực hiện các phép tính và phân tích toán học phức tạp. PTC MathCAD còn là một công cụ cực kỳ tuyệt vời để ghi lại các công thức, phương trình và tính toán toán học.

PTC MathCAD cũng là một công cụ tuyệt vời để ghi lại các công thức, phương trình và tính toán toán học. Phần mềm nắm rõ tất cả chúng ta đều giao tiếp tốt hơn với các ký hiệu toán học, nên tất cả các phương trình có thể được ghi lại chính xác bằng ngôn ngữ toán học và bằng các ký hiệu quen thuộc giống nhau.

Chương trình này có khả năng tính toán rất tốt và bạn có thể dễ dàng sử dụng hình ảnh, bảng biểu, sơ đồ và các văn bản khác nhau trong tài liệu ngoài việc hiển thị các công thức và phép tính để giải thích và trình bày thông tin này cho những người không rành về toán học..

Tính năng của PTC Mathcad Prime

 • Giao diện thân thiện với người dùng
 • Tạo các phép tính một cách trực quan bằng cách sử dụng ký hiệu toán học tiêu chuẩn
 • Khả năng sử dụng hình ảnh, văn bản, sơ đồ… trong tài liệu
 • Sử dụng các ký hiệu toán học để kết nối người dùng với phần mềm tốt hơn
 • Khả năng thiết kế sơ đồ thông tin hai chiều và ba chiều
 • Giao tiếp với các phần mềm kỹ thuật khác như PDMLink, ProductionPoint…
 • Nhập và xuất thông tin với Excel
 • Tự động chuyển đổi các đơn vị tính toán

Yêu cầu hệ thống

 • Hệ điều hành: Windows 7/8/10
 • RAM: 1 GB
 • Đĩa trống: 1.5 GB
 • NET Framework: version 4.5.1

Link tải về PTC Mathcad Prime 6 Full Crack

Kích thước: 846 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt PTC Mathcad Prime 6 Full Crack

 1. Giải nén thư mực _SolidSQUAD_ bên trong có file FillLicense.bat, chạy file FillLicense.bat sẽ sinh ra file PTC_D_SSQ.dat
 2. Copy file PTC_D_SSQ.dat vừa sinh vào thư mục C:\Program Files\PTC
 3. Tạo biến môi trường PTC_D_LICENSE_FILE trỏ tới C:\Program Files\PTC\PTC_D_SSQ.dat
 4. Cài đặt PTC Mathcad Prime 6.0.0.0
 5. Copy thư mục Mathcad Prime 6.0.0.0 vào C:\Program Files\PTC
 6. Chạy file SolidSQUADLoaderEnabler.reg chọn Yes -> OK
 7. Mở phần mềm PTC Mathcad Prime 6.0.0.0 lên
 8. Chọn Configure product to use existing license> Next > File > Browse > C:\Program Files\PTC\PTC_D_SSQ.dat
 9. Chọn Configure License > Exit
 10. Hoàn tất

Video hướng dẫn cài đặt PTC Mathcad Prime 6 Full Crack

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *