Download PVS-Studio 7.12.46137 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

PVS-Studio là một phần mềm dùng để tìm kiếm lỗi trong các ứng dụng được viết bằng C + C ++ và C #. Chương trình này hỗ trợ lập trình viên phát hiện ra lỗi trong ứng dụng của họ và tiến hành giải quyết bằng cách thực hiện phân tích mã tĩnh và tạo ra các báo cáo chính xác. Ngoài ra, đây còn là công cụ giúp kiểm tra toàn diện mã của bạn, đặc biệt là tìm lỗi chính tả và lỗi sao chép / quá khứ (các lỗi như V501, V517, V522, V523, V3001).

Download PVS-Studio 7.12.46137

PVS-Studio còn giúp lập trình viên tìm ra các lỗi tiềm ẩn trước khi lưu. Bên cạnh đó, nó còn cung cấp tùy chọn để thực hiện phân tích mã hoàn chỉnh mỗi khi toàn bộ chương trình được xây dựng. Trường hợp này dùng cho các hệ thống phát triển và tích hợp. Tính liên tục là rất quan trọng. 

Các tính năng chính của PVS-Studio:

 • Cho phép kết hợp với môi trường Visual Studio
 • Hỗ trợ tìm ra lỗi sai, phân tích lại và tự động sửa và biên dịch lại tệp
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn trực tuyến và ngoại tuyến (pdf) cho tất cả các chức năng và ứng dụng của chương trình
 • Cho phép lưu và tải lại kết quả phân tích
 • Thêm khả năng chạy phân tích thông qua các lệnh dòng lệnh
 • Hỗ trợ hệ thống đa lõi và đa bộ xử lý để tăng tốc độ xử lý
 • Tự động kiểm tra phiên bản mới nhất và cập nhật nếu cần

Ngôn ngữ hỗ trợ

 • Visual Studio 2015 C, C++, C++/CLI, C++/CX (WinRT), C#
 • Visual Studio 2013 C, C++, C++/CLI, C++/CX (WinRT), C#
 • Visual Studio 2012 C, C++, C++/CLI, C++/CX (WinRT), C#
 • Visual Studio 2010 C, C++, C++/CLI, C#
 • MinGW C, C++

Download PVS-Studio 7.12.46137 Full [email protected]

Kích thước: 95 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt chi tiết

 • Bước 1: Tải file theo link hướng dẫn ở trên 
 • Bước 2: Chạy file Setup để cài đặt, điền Key trong file Key đính kèm
 • Bước 3: Hoàn tất cài đặt!

Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *