Download Q-Proxies v1.15 for 3ds Max – Tạo và quản lý proxy độc lập cho 3dsMax

Q-Proxies là một trình tạo và quản lý mạnh mẽ hình dạng proxy độc lập với trình kết xuất cho 3dsMax. Chương trình tự động tạo nhiều đối tượng proxy thay thế các mắt lưới đa năng cao của bạn để tăng tốc công việc của bạn trên các cảnh nặng. Công cụ này sẽ cải thiện hiệu suất khung nhìn của cảnh của bạn và giảm đáng kể kích thước tệp của nó ngay lập tức! Công cụ sẽ thúc đẩy năng suất của bạn và làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn nhiều.

Q-Proxies v1.15 for 3ds Max

Người dùng chỉ cần đặt đối tượng nào sẽ thay thế bằng proxy, điều chỉnh một vài thông số và nhấn ‘Tạo proxy‘. Q-Proxy sẽ làm tất cả công việc cho bạn. Bạn sẽ nhận được một cảnh được điền đầy đủ các lưới proxy, được liên kết với các tệp ‘.max‘ bên ngoài và bạn có thể thao tác với proxy theo nhiều cách di chuyển, xoay, chia tỷ lệ, thay đổi khía cạnh của chúng, thêm công cụ sửa đổi hoặc tạo hiệu ứng cho chúng. Q-Proxy sẽ thay thế chúng cho các đối tượng ban đầu tại thời điểm kết xuất và chuyển những thay đổi đó.

Tương thích

  • Autodesk 3ds Max 2015 hoặc mới hơn

Download Q-Proxies v1.15 for 3ds Max

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Mở 3ds Max
  • Kéo file QProxies_v1.15.mzp vào phần mềm 3ds Max để cài đặt
  • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *