Download Ratiborus KMS Tools 01.06.2021 – Video hướng dẫn cài đặt

Ratiborus KMS Tools là bộ sản phẩm bao gồm các công cụ kích hoạt Windows và Office rất an toàn, dễ thực hiện. Đối với hệ điều hành Windows, bạn có thể kích hoạt tất cả các phiên bản từ Win XP đến Win 10 và Win Server 2008 đến 2019. Còn với Microsoft Office, bạn có thể kích hoạt tất cả phiên bản từ Office 2010 đến 2019.

Các công cụ trong bộ Ratiborus KMS Tools

• AAct Network v1.2.1 Portable
• AAct v4.2.2 Portable
• ConsoleAct v3.1 Portable
• Defender Tools v1.0.7
• Garbage Collector v1.3.8 x86_x64_31_10_2020
• KMSAuto Lite Portable v1.5.6
• KMSAuto Net 2016 v1.5.4 Portable
• KMSCleaner v2.2 Portable
• KMSoffline v2.2.0 RU EN
• MSAct++ 2.07.4
• MSActBackUp Portable v1.2.6
• Office 2013-2019 C2R Install v7.3
• Office Uninstall v1.8.2
• PIDKey Lite v1.64.4 b15 RU EN and more
• UniCrypt 2016 v2.2
• W10 Digital Activation Program v1.4.1 Portable

Công cụ mới trong Ratiborus KMS Tools Portable 01.06.2021

  • AAct Network v1.2.1 Portable
  • AAct v4.2.2 Portable
  • ConsoleAct v3.1 Portable
  • KMSoffline v2.2.0 RU EN
  • Office 2013-2019 C2R Install v7.3
  • PIDKey Lite v1.64.4 b15 RU EN

Download Ratiborus KMS Tools

Bản 01.06.2021

Kích thước: 56 MB

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Bản 01.11.2020 Portable

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Bản 01.08.2020:

Link tải: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *