Download TBProAudio Bundle 2021.9 – Bộ công cụ tối ưu âm thanh

TBProAudio Bundle là bộ plugin âm thanh giúp các nhà sản xuất âm nhạc thực hiện công việc của họ nhanh hơn và đạt hiệu quả tốt hơn. TBProAudio Bundle sử dụng các thuật toán và tiêu chuẩn mới nhất (điển hình như EBU R128), cung cấp cho người dùng chất lượng tuyệt vời nhất.

TBProAudio đã cập nhật AMM, CS-5501, Euphonia 2, FinalLoud 2, LAxLimit 3 và mvMeter 2.

Các plugin trong bộ TBProAudio Bundle 2021.9

 • AB_LM v1.6.3 – AB Loudness Match
 • CS-3301 v1.5.5 – Channel Strip
 • dEQ6 v1.1.7 – Dynamic Equalizer/Multiband Compressor
 • dpMeter 3 v1.3.2 – Free Multi Channel Meter
 • dpMeterXT v1.3.4 – Broadcast Loudness Meter
 • DynaRide v1.1.4 – Vocal & Bass Riding Leveller
 • Euphonia v2.0.3 – Spectrum Balancing
 • FinalLoud v1.0.7 – Loudness & True Peak Finalizer Tool
 • GainRider 2 v1.0.9 – Vocal Gain Riding Leveller
 • gEQ12 v2.0.2 – 12-Band Graphic Equalizer
 • Impress v1.9.15 – Compressor
 • ISOL8 v1.0.8 – Free Mix Monitoring Tool
 • LA xLimit II v1.3.4 – Limiter
 • mvMeter2 v1.0.15 – Free Multivariable Meter
 • SLM2 v1.3.5 – Smart Loudness Maximizer
 • ST1 v1.0.3 – Spatial Tool
 • sTilt v1.4.3 – Free Spectrum Tilt Filter
 • TBProAudio bundle 2019.2 CE (Win32/64; AAX*, RTAS, VST3, VST, SAL)

Cấu hình cài đặt

 • Hệ điều hành: Windows 10, 8.1, 7
 • RAM: tối thiểu 2GB (khuyến nghị 4GB)
 • Dung lượng đĩa trống: 200 MB

Download TBProAudio Bundle 2021.9

Kích thước: 60 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Download TBProAudio Bundle 2021.8

Kích thước: 60 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt 

Đây là phần mềm đã có bản quyền sẵn, bạn chỉ cần tải về cài đặt là có thể sử dụng bình thường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *