Download UpdatePack7R2 v21.8.11 – Cập nhật Windows 7 và Server 2008

UpdatePack7R2 được “sinh ra” để tích hợp các bản cập nhật vào các bản phân phối của Windows 7 SP1 x86-x64 và Server 2008 R2 SP1 x64 trên cùng một hệ thống đang hoạt động. Chương trình cài đặt Download UpdatePack7R2 v21.8.11 thích hợp với bất kỳ phiên bản nào của hệ điều hành Window, bất kỳ độ sâu bít và bất kỳ ngôn ngữ nào hiện có. Có nghĩa là nó bao gồm tất cả những phiên bản của Internet Explorer đều được cập nhật, đề xuất và bảo mật.

UpdatePack7R2 v21.8.11

Tính năng của UpdatePack7R2

  • Có thể tự động cài đặt SP1 nếu nó chưa “có mặt” trên hệ thống. Để làm được điều này, bạn cần đặt các tệp Windows6.1-KB976932-X86.exe và Windows6.1-KB976932-X64.exe trong cùng một thư mục.
  • Nếu có UpdatePack7R2Start.cmd bên cạnh các tập hợp, nó sẽ được thực hiện trước khi cài đặt các bản cập nhật. Đồng thời UpdatePack7R2Finish.cmd được thực hiện sau khi cài đặt, UpdatePack7R2Wim.cmd tiến hành sau khi tích hợp các bản cập nhật.
  • Theo mặc định, các cửa sổ giao diện điều khiển sẽ hiện thị kể cả khi không cần thiết. Để ẩn chúng đi, dòng đầu tiên trong tệp cmd phải bắt đầu bằng “hide”. Nếu bạn muốn khởi động cho hiện lại các cửa sổ giao diện thì cần sử dụng mã để thoát khỏi các bản cập nhật tệp cmd.
  • Trong trường hợp bạn muốn áp dụng các chỉnh sửa của mình sau khi cài đặt Internet Explorer 11 trên hệ thống sản xuất, bạn hãy đặt tệp ie11.reg vào thư mục có tập hợp đó và tệp sẽ được nhập tự động.
  • Một số khóa có thể được thay thế bằng cách đổi tên tệp của chính bộ đó. Vì vậy, để cài đặt IE11, bạn có thể thêm từ “ie11” vào bất kỳ vị trí nào trong tên tệp của tập hợp, “-” để khởi động lại tự động và “++” để cài đặt thụ động.

Yêu cầu hệ thống

  1. Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 7, Server 2008
  2. RAM: RAM 1 GB (khuyến nghị 2 GB)
  3. Dung lượng đĩa cứng trống: 10 GB trở lên

Download UpdatePack7R2 v21.8.11

Kích thước: 817 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *