Download Windows 11 ISO 22000.168 PRE-ACTIVATED Non-TPM 2.0

Microsoft vừa mới chuyển bản dựng Insider Preview, từ Dev Channel sang Beta Channel. Điều này làm cho nhiều hệ thống Windows 10 đủ điều kiện để nâng cấp Windows 11 (22000.168 21H2) miễn phí với các tính năng mới và khắc phục một số lỗi.

Thông tin Windows 11 ISO 22000.168 PRE-ACTIVATED Non-TPM 2.0

  • Xuất bản: Windows 11 PRO Pre-Activated
  • Phiên bản: 21H2
  • OS Build: 22000.168
  • Hệ thống: x64
  • Ngôn ngữ: English-US
  • Tên đầy đủ: Windows_11_PRO_22000.168_21H2_X64FRE_EN-US_PRE-ACTIVATED.iso
  • ISO Size: 4.0 GB
  • Kích hoạt bản quyền tự động (yêu cầu có internet)
  • Đã tắt check ramcheck, secure boot và TPM

Download Windows 11 ISO 22000.168 PRE-ACTIVATED Non-TPM 2.0

Kích thước: 4.0 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD 

Pass giải nén: loadnhanh.com

Download Windows 11 ISO 22000.160 PRE-ACTIVATED Non-TPM 2.0

Kích thước: 4.85 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD 

Pass giải nén: loadnhanh.com

Download Windows 11 ISO 22000.132 PRE-ACTIVATED Non-TPM 2.0

Kích thước: 4.0 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Download Windows 11 ISO 22000.120 PRE-ACTIVATED Non-TPM 2.0

Kích thước: 3.8 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD 

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài dặt Windows 11 ISO (22000.168)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *