Download Golden Software Surfer 19 – Hướng dẫn cài đặt

Surfer là ứng dụng dùng để tạo lập mô hình 3D và lập bản đồ dữ liệu. Chương trình này được sử dụng rộng rãi để lập mô hình đặc điểm đất liền, lập bản đồ biển sâu và 3D, phân tích bề mặt đất và bề mặt dưới mặt đất, mô hình hóa và hình dung các lưu vực… rên thực tế, nó chuyển đổi thông tin đầu vào XYZ thô thành bản đồ có thể in 3D. 

Cho dù công việc của bạn liên quan đến địa chất, thủy văn, xây dựng, môi trường hay bất kỳ ngành nào liên quan, Surfer cung cấp cho bạn các công cụ để tạo bản đồ chất lượng cao để truyền tải rõ ràng thông điệp của bạn đến đồng nghiệp, khách hàng và các bên liên quan. Cho dù đó là dành cho người quản lý dự án, cố vấn luận án hay khách hàng của bạn, Surfer tạo điều kiện cho các đối tượng trong ngành nghiên cứu, giáo dục hoặc ngành nói chung hiểu được đầy đủ và thấu đáo về dữ liệu.

Các loại bản đồ lướt sóng

 • Viền
 • Cơ sở
 • Bài đăng
 • Bề mặt 3D
 • Màu sắc phù điêu
 • Bài đăng được phân loại
 • Khung dây 3D
 • Đám mây điểm
 • Lỗ khoan
 • Đỉnh và suy thoái
 • Véc tơ 1 lưới
 • Véc tơ 2 lưới
 • Đầu nguồn
 • Giá trị lưới
 • Tầm nhìn

Tính năng của Golden Software Surfer 19

 • Hơn 2500 hệ tọa độ xác định trước
 • Tạo hệ thống tọa độ tùy chỉnh
 • Tìm kiếm hệ tọa độ theo tên hoặc số EPSG
 • Tái dự đoán hệ tọa độ
 • Hơn 80 ellipsoid
 • Hơn 45 đơn vị tuyến tính xác định trước
 • Tạo đơn vị tuyến tính tùy chỉnh
 • Thêm lưới hoặc đường lưới để xem các hệ thống tọa độ khác nhau trên bản đồ
 • Áp dụng các thuộc tính dòng, tô và ký hiệu dựa trên các giá trị thuộc tính
 • Hiển thị ký hiệu trong chú giải
 • Chọn ký hiệu dựa trên các giá trị duy nhất, màu và ký hiệu chưa được phân loại, màu và ký hiệu đã phân loại và biểu đồ hình tròn
 • Hiển thị tỷ lệ của các thành phần khác nhau với biểu đồ hình tròn
 • Xem, tạo, chỉnh sửa và xóa các thuộc tính đối tượng bằng bảng thuộc tính tiện lợi
 • Tính toán các giá trị thuộc tính
 • Đối tượng truy vấn dựa trên giá trị thuộc tính
 • Thực hiện triangulation Delaunay
 • Định hình lại, đơn giản hóa, làm mịn các đường đa giác, đa giác và lưới
 • Tạo vùng đệm xung quanh các điểm, đa đường và đa giác
 • Chuyển đổi giữa đa giác và đa đường
 • Tạo đa giác bằng cách kết hợp các đa giác hiện có
 • Tạo các điểm hoặc đa giác trong các khu vực giao nhau
 • Kết nối hoặc ngắt các đường đa tuyến tại các vị trí được chỉ định
 • Đặt màu trong hình ảnh để trong suốt

Yêu cầu hệ thống

 • Hệ điều hành : Windows 7/8 / 8.1 / 10
 • Bộ nhớ (RAM):  Yêu cầu 4 GB RAM.
 • Dung lượng đĩa cứng : 700 MB dung lượng trống cần thiết để cài đặt đầy đủ.
 • Bộ xử lý:  Intel Pentium i3, Multi-core GHz hoặc cao hơn.

Download Golden Software Surfer 19.2.213

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Giải nén phần mềm vừa download
 • Chạy các file Surfer_19_Installer để cài đặt
 • Copy các file trong thư mục
  • X64 (nếu dùng máy 64bit) vào thư mục C:\Program Files\Golden Software\Surfer
  • X32 (nếu dùng máy 32bit) vào thư mục C:\Program Files (X86)\Golden Software\Surfer
 • Hoàn tất

Chúc các bạn tải về và cài đặt ứng dụng thành công trên thiết bị của mình nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *